Sock Yarn -Hanks

sock yarn hanks

Merino sock Yarn 80/20 x 10 Hanks Hand Dyed

img_1852.jpg

$250.00 inc. GST

Merino sock Yarn 80/20 x 20 Hanks 100g = 2 kilo

img_1852.jpg

$380.00 inc. GST

Merino Super Wash 80/20 Merino Nylon Superwash 500g Hank x 10 = 5 kilos

img_2092.jpg

$550.00 inc. GST

Merino Super Wash 80/20 Merino Nylon 500g Hanks x 20 = 10 kilos

img_2092.jpg

$1,000.00 inc. GST

Merino Super Wash 80/20 Merino Nylon 500g Hanks x 2 = 1 kilo

img_2092.jpg

$120.00 inc. GST

Merino Superwash Sock 80/20 Merino Nylon 100g Hanks x 10 = 1 kilo

img_2092.jpg

$100.00 inc. GST

Merino Superwash Sock 80/20 Merino Nylon 100g Hanks x 20 = 2 kilo

img_2092.jpg

$200.01 inc. GST

Merino Superwash Sock 80/20 Merino Nylon 100g Hanks x 2 = 200g

img_2092.jpg

$24.00 inc. GST

Sock World Squishy Sock Yarn- SW Merino Mulberry Silk Yarn

IMG_2519squeesh

$26.00 inc. GST